Siapakah Yahudi pertama?

Siapakah Yahudi pertama?

Orang Yahudi pertama ialah seorang lelaki bernama Abraham, yang tinggal di bandar Ur di Mesopotamia (Iraq masa kini) sekitar 1800 SM. Abraham dianggap bapa orang Yahudi kerana dia adalah orang pertama yang percaya kepada satu Tuhan, dan dia membuat perjanjian dengan Tuhan bahawa keturunannya akan menjadi umat pilihan Tuhan. Sejarah Yahudi bermula dengan Abraham kerana dia adalah bapa kepada orang Yahudi. Abraham penting bagi orang Yahudi kerana dia adalah orang pertama yang percaya kepada satu Tuhan. Dia juga membuat perjanjian dengan Tuhan bahawa keturunannya akan menjadi umat pilihan Tuhan.

Jawab

Sebahagian daripada kesukaran dengan soalan ini adalah hakikat bahawa perkataan Ataupun tidak terdapat dalam Alkitab sehingga 2 Raja-raja 16:6 (KJV) dan 2 Raja-raja 25:25 dalam kebanyakan terjemahan Alkitab yang lain. Dalam keadaan itu, perkataan Ibrani mungkin lebih baik diterjemahkan sebagai lelaki Yehuda. Perkataan itu Ataupun adalah lebih biasa dalam kitab Ezra, Nehemia, dan Ester. Penggunaan perkataan Ataupun dalam buku tersebut membantu menjelaskan asal usul perkataan itu dan mengapa ia digunakan.Jawapan kepada soalan Siapakah Yahudi pertama? bergantung kepada apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan itu Ataupun . Pada asalnya, umat pilihan Tuhan dikenali sebagai orang Ibrani. Kemudian, selepas mereka menetap di Tanah Perjanjian dan membentuk sebuah bangsa, mereka dikenali sebagai orang Israel. Istilah Yahudi tidak mula digunakan sehinggalah selepas sepuluh suku utara dibuang ke Assyria dan Yehuda dibuang ke Babylon. Pada peringkat akhir penawanan (Ester) dan pada peringkat awal kembali ke tanah Israel (Ezra dan Nehemia), suku Yehuda adalah dominan. Perkataan itu Ataupun dikembangkan sebagai pemendekan perkataan Yehuda . Tetapi perkataan Ataupun digunakan sebagai deskriptor untuk lebih daripada sekadar suku Yehuda. Penguasaan suku Yehuda semasa kembali ke Tanah Perjanjian menyebabkan semua orang Israel, orang dari semua 12 suku, dirujuk sebagai orang Yahudi.Jadi, siapakah Yahudi pertama? Jika dengan Yahudi kita maksudkan Ibrani, Abraham adalah Yahudi pertama. Jika dengan Yahudi yang kita maksudkan dari suku Yehuda, Yehuda adalah Yahudi pertama. Jika dengan Yahudi kita maksudkan orang pertama dalam Alkitab yang dirujuk sebagai Yahudi, orang Yahudi tanpa nama dalam 2 Raja-raja bab 16-25 adalah orang Yahudi pertama. Secara umumnya, orang hari ini menggunakan istilah tersebut Ataupun merujuk kepada seseorang yang terdiri daripada umat pilihan Israel. Dengan pemikiran itu, Abraham harus dianggap sebagai Yahudi pertama.Top