Apakah antinomi?

Apakah antinomi? JawabAntinomi ialah perkataan Yunani majmuk yang diperbuat daripada anti , yang bermaksud menentang atau menentang, dan nomos , yang bermaksud undang-undang. Dalam falsafah, perkataan antinomi digunakan untuk menetapkan konflik dua undang-undang yang saling eksklusif atau bertentangan antara satu sama lain. Apabila dua dibuat dengan teliti, kesimpulan logik bercanggah antara satu sama lain, hasilnya adalah antinomi.Contoh mudah antinomi ialah pernyataan: Ayat ini palsu. Pernyataan asas (bahawa ayat itu palsu) dibatalkan oleh penegasan penutur (bahawa benar bahawa ayat itu palsu). Ini mungkin kelihatan remeh, tetapi, apabila digunakan pada isu lain, antinomi lebih bermakna. Sebagai contoh, pernyataan Tiada kebenaran mutlak mengandungi antinomi. Kenyataan itu bercanggah dengan diri sendiri. Untuk mengatakan bahawa kebenaran tidak boleh mutlak adalah ditentang oleh fakta bahawa penceramah mendakwa bercakap benar. Adakah dakwaan bahawa tiada kebenaran mutlak terpakai kepada dakwaan itu sendiri? Oleh itu, antinomi.

Antinomi digunakan dengan terkenal oleh ahli falsafah Immanuel Kant. Kant menggambarkan konflik antara pemikiran rasional dan persepsi deria. Beliau percaya bahawa pemikiran empirikal tidak boleh digunakan untuk membuktikan kebenaran rasional. Kant menubuhkan empat antinomi di mana tesis dan antitesis membatalkan satu sama lain. Dalam antinomi pertamanya, Kant menunjukkan bahawa masa mesti mempunyai permulaan. Infiniti adalah keabadian, dan keabadian tidak boleh wujud pada garis masa, namun di sini kita berada-bergerak melalui masa; oleh itu, infiniti tidak wujud. Tetapi kemudian Kant membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan bahawa, jika masa mempunyai permulaan, pasti ada semacam kekosongan pratemporal yang wujud sebelum masa bermula. Kekosongan pratemporal semestinya menjadi tempat yang abadi, tempat yang tidak pernah berubah. Dan bagaimana masa boleh dicipta jika tiada apa yang berubah? Paradoks yang jelas ini, bersama-sama dengan beberapa yang lain, menunjukkan bahawa alasan murni tidak selalu membawa kita kepada kebenaran.Fikiran manusia adalah terhad; akal kita boleh salah. Ini bukan sesuatu yang kita suka dengar atau terima, tetapi ia adalah kebenaran perkara itu. Seperti yang dinyatakan oleh Kant, anda boleh mengambil dua kenyataan rasional yang sama dan jelas benar, membandingkannya antara satu sama lain, dan menafikan kedua-duanya. Ini sepatutnya memberitahu kita sesuatu. Kewujudan antinomi mengatakan bahawa terdapat perkara di alam semesta yang kita tidak mempunyai peralatan untuk memahami.Alkitab mengemukakan kerendahan hati sebagai kebajikan yang penting (lihat Yakobus 4:6). Apabila Tuhan membenarkan Syaitan menyerang Ayub, Ayub menjadi keliru. Tidak ada sebab, yang dia dapat lihat, untuk Tuhan mengizinkan ini. Ayub tidak melihat gambaran besar-bahawa Tuhan menunjukkan kepada Syaitan bahawa tiada apa yang dapat menggoyahkan iman Ayub, kerana Tuhan telah mencipta iman itu. Tetapi Ayub tidak tahu itu, dan dia membuat beberapa kesimpulan yang salah cuba memikirkan apa yang Tuhan sedang lakukan. Tiga rakannya berada lebih jauh dari pangkalan. Apabila Tuhan menjawab, bukan dengan jawapan kepada kekeliruan Ayub, tetapi dengan paparan umum tentang kuasa dan kemuliaan-Nya, Ayub berkata, Sesungguhnya aku telah berbicara tentang perkara yang tidak aku fahami, perkara yang terlalu ajaib untuk aku ketahui (Ayub 42:3).Kewujudan antinomi mengingatkan kita bahawa kita mesti percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri (Amsal 3:5). Adakah perintah ini kerana Allah tidak mahu memberitahu kebenaran kepada kita? Adakah Dia menyembunyikan sesuatu daripada kita? Tidak, cuma pemahaman kita terhad—dan dipengaruhi oleh kejatuhan. Sebenarnya, ada kemungkinan Tuhan memberi kita semua maklumat yang boleh dikendalikan oleh minda fana kita yang telah jatuh. Sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mempunyai keupayaan untuk memahami kerja dalaman alam semesta dan fikiran Tuhan yang menciptanya.

Antinomi adalah hasil daripada makhluk terhingga yang cuba memahami yang tak terhingga, dan gagal. Paulus menegaskan bahawa, oleh kerana dunia tidak mengenal Tuhan melalui hikmat, Tuhan berkenan memberikan kepada kita berita yang bodoh, iaitu berita tentang salib Kristus (1 Korintus 1:18–25). Injil adalah kebodohan bagi orang Yunani yang bergantung pada fikiran rasional untuk memperoleh kebenaran. Ahli falsafah Mars Hill mengejek Paul apabila dia menyebut tentang kebangkitan (Kisah 17:32). Tanpa pengetahuan tentang Yesus Kristus, yang merupakan kebenaran (Yohanes 14:6) dan hikmat Tuhan (1 Korintus 1:24), manusia tidak akan pernah benar-benar mengetahui kebenaran.

Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti kanak-kanak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Oleh itu, sesiapa yang merendahkan anak ini adalah yang terbesar dalam kerajaan syurga (Matius 18:3–4). Kanak-kanak tidak perlu mengetahui semua yang ibu bapa mereka tahu untuk merasa (dan) dilindungi dan disayangi. Mereka tidak perlu memahami selok-belok undang-undang cukai untuk mengetahui bahawa Daddy akan menjaga mereka dan meletakkan makanan di atas meja. Inilah jenis kerendahan hati dan kepercayaan yang dimiliki orang percaya terhadap Bapa Syurgawi kita.Top