Apakah yang dimaksudkan bahawa Yesus adalah Anak Domba Tuhan?

Apakah yang dimaksudkan bahawa Yesus adalah Anak Domba Tuhan? JawabApabila Yesus dipanggil Anak Domba Tuhan dalam Yohanes 1:29 dan Yohanes 1:36, ia merujuk kepada Dia sebagai korban yang sempurna dan muktamad untuk dosa. Untuk memahami siapa Kristus dan apa yang Dia lakukan, kita mesti bermula dengan Perjanjian Lama, yang mengandungi nubuatan mengenai kedatangan Kristus sebagai korban kesalahan (Yesaya 53:10). Sebenarnya, keseluruhan sistem korban yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama menetapkan pentas untuk kedatangan Yesus Kristus, yang merupakan korban sempurna yang Tuhan akan sediakan sebagai pendamaian bagi dosa umat-Nya (Roma 8:3; Ibrani 10).Korban anak domba memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan agama Yahudi dan sistem korban. Apabila Yohanes Pembaptis merujuk kepada Yesus sebagai Anak Domba Tuhan yang menghapuskan dosa dunia (Yohanes 1:29), orang Yahudi yang mendengarnya mungkin segera memikirkan mana-mana satu daripada beberapa pengorbanan penting. Dengan masa perayaan Paskah yang semakin hampir, pemikiran pertama mungkin adalah korban domba Paskah. Perayaan Paskah adalah salah satu perayaan utama orang Yahudi dan perayaan untuk memperingati pembebasan Tuhan atas orang Israel daripada perhambaan di Mesir. Sebenarnya, penyembelihan domba Paskah dan sapukan darah pada tiang pintu rumah (Keluaran 12:11-13) adalah gambaran yang indah tentang kerja penebusan Kristus di atas salib. Orang-orang yang Dia mati untuk mereka diselubungi darah-Nya, melindungi kita dari malaikat maut (rohani).

Satu lagi korban penting yang melibatkan anak domba ialah korban harian di kuil di Yerusalem. Setiap pagi dan petang, seekor anak domba dikorbankan di bait suci untuk dosa orang ramai (Keluaran 29:38-42). Pengorbanan harian ini, seperti semua yang lain, hanyalah untuk mengarahkan orang ke arah pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib. Sebenarnya, masa kematian Yesus di kayu salib sepadan dengan masa korban petang dibuat di bait suci. Orang-orang Yahudi pada masa itu juga sudah biasa dengan nabi-nabi Perjanjian Lama Yeremia dan Yesaya, yang meramalkan kedatangan Dia yang akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke penyembelihan (Yeremia 11:19; Yesaya 53:7) dan penderitaan-Nya. dan korban akan memberikan penebusan bagi Israel. Sudah tentu, orang itu tidak lain adalah Yesus Kristus, Anak Domba Tuhan.Walaupun idea sistem korban mungkin kelihatan pelik kepada kita hari ini, konsep pembayaran atau pengembalian masih boleh kita fahami dengan mudah. Kita tahu bahawa upah dosa ialah maut (Roma 6:23) dan dosa kita memisahkan kita daripada Tuhan. Kita juga tahu Bible mengajar kita semua berdosa dan tiada seorang pun daripada kita yang benar di hadapan Tuhan (Roma 3:23). Kerana dosa kita, kita dipisahkan daripada Tuhan, dan kita bersalah di hadapan-Nya. Oleh itu, satu-satunya harapan yang boleh kita miliki adalah jika Dia menyediakan jalan bagi kita untuk didamaikan dengan diri-Nya, dan itulah yang Dia lakukan dalam menghantar Anak-Nya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Kristus mati untuk membuat pendamaian bagi dosa dan untuk membayar hukuman dosa semua orang yang percaya kepada-Nya.Ia adalah melalui kematian-Nya di kayu salib sebagai korban Tuhan yang sempurna untuk dosa dan kebangkitan-Nya tiga hari kemudian bahawa kita kini boleh mempunyai hidup yang kekal jika kita percaya kepada-Nya. Hakikat bahawa Tuhan Sendiri telah menyediakan persembahan yang menebus dosa kita adalah sebahagian daripada berita baik kemuliaan Injil yang dinyatakan dengan jelas dalam 1 Petrus 1:18-21: Kerana kamu tahu bahawa hal itu tidak terjadi dengan perkara yang fana seperti perak atau emas yang kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan kepadamu dari nenek moyangmu, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, seekor anak domba yang tidak bercela atau cacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi dinyatakan pada zaman akhir ini demi kamu. Melalui Dia kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakan Dia, sehingga iman dan pengharapanmu tertumpu kepada Allah.

Top