Apakah yang dimaksudkan dengan mengebaskan habuk dari kaki anda?

Apakah yang dimaksudkan dengan mengebaskan habuk dari kaki anda? JawabPerintah untuk mengibaskan debu dari kaki anda hanya muncul empat kali dalam Perjanjian Baru. Dalam setiap kes perintah itu diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya apabila Dia mengutus mereka berdua-dua (Matius 10:14; Lukas 9:5). Dalam Markus 6:11 Yesus berkata, Dan jika suatu tempat tidak menerima kamu atau tidak mendengarkan kamu, tinggalkan tempat itu dan kebaslah debu kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Dalam kisah Matius 10, Yesus menjelaskan maksud-Nya: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Sodom dan Gomora pada hari penghakiman akan lebih ringan tanggungan daripada kota itu (ayat 15).Mengebaskan habuk dari kaki seseorang menyampaikan idea yang sama seperti frasa moden kita saya mencuci tangan saya. Mengebaskan habuk dari kaki adalah petunjuk simbolik bahawa seseorang telah melakukan semua yang boleh dilakukan dalam sesuatu situasi dan oleh itu tidak lagi bertanggungjawab ke atasnya. Dalam contoh tulisan suci, Yesus memberitahu murid-murid-Nya bahawa mereka harus mengkhotbahkan injil kepada semua orang. Di mana mereka diterima dengan sukacita, mereka harus tinggal dan mengajar. Tetapi apabila mesej mereka ditolak, mereka tidak mempunyai tanggungjawab lagi. Mereka bebas untuk pergi dengan hati nurani yang bersih, mengetahui bahawa mereka telah melakukan semua yang mereka boleh lakukan. Mengebaskan debu dari kaki mereka, sebenarnya, mengatakan bahawa mereka yang menolak kebenaran Tuhan tidak akan diizinkan untuk menghalang kemajuan Injil. Bahkan debu kota-kota yang menolak Tuhan itu adalah kekejian dan tidak akan dibiarkan berpaut pada kaki para utusan Tuhan.

Tertanam dalam isyarat simbolik ini ialah implikasi bahawa Tuhan juga melihat debu yang bergoncang dan akan menghakimi orang dengan sewajarnya. Terdapat kepentingan rohani kepada seorang murid Yesus yang mengibaskan debu dari kakinya. Ia adalah pernyataan muktamad tentang orang yang telah diberi kebenaran dan yang telah menolaknya. Dalam perjalanan mubaligh pertama mereka, Paulus dan Barnabas mempraktikkan kata-kata Yesus. Mereka telah berkhotbah di Antioch Pisidia, tetapi beberapa pemimpin Yahudi di kota itu mencetuskan penganiayaan terhadap mubaligh dan menyuruh mereka diusir dari wilayah itu. Maka mereka mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai amaran kepada mereka dan pergi ke Ikonium (Kisah Para Rasul 13:51). Antioch mungkin tidak mengalu-alukan injil seperti yang sepatutnya, tetapi itu tidak menghalang mesej daripada menyebar ke kawasan lain. Paulus dan Barnabas telah melakukan semua yang diutuskan kepada mereka, dan tanggungjawab itu kini berada di bahu mereka di Antiokhia. Para rasul telah mengumumkan kebenaran dengan berani. Ada yang menerimanya dengan penuh semangat; ada yang menolaknya dengan kekerasan. Para rasul tidak bertanggungjawab untuk tahap penerimaan orang Antiokhia, hanya untuk ketaatan mereka sendiri kepada Tuhan.Terdapat situasi dalam kehidupan kita di mana Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh, menyatakan kebenaran, dan memberikan kesaksian yang sabar. Kadang-kadang kita perlu meneruskan sehingga kita melihat hasil kesaksian itu. Kadangkala Tuhan memberi kita kebebasan untuk meneruskan. Kita secara kiasan mengibaskan debu dari kaki kita apabila, di bawah arahan Roh Kudus, kita menyerahkan orang-orang itu kepada Tuhan dan secara emosi melepaskannya. Kemudian kita mempunyai kebebasan untuk bergerak ke fasa pelayanan seterusnya. Arahan Yesus untuk mengebaskan debu dari kaki kita mengingatkan kita bahawa kita hanya bertanggungjawab untuk ketaatan kita kepada Tuhan, bukan untuk hasil ketaatan itu.

Top