Bagaimanakah proses penterjemahan memberi kesan kepada inspirasi, ketidaksalahan, dan kemaksuman Alkitab?

Bagaimanakah proses penterjemahan memberi kesan kepada inspirasi, ketidaksalahan, dan kemaksuman Alkitab?

Apabila ia datang kepada Alkitab, terdapat tiga konsep yang paling penting: inspirasi, inerrancy, dan infallibility. Setiap konsep ini berkait rapat dengan proses terjemahan. Untuk memahami bagaimana proses penterjemahan memberi kesan kepada Bible, adalah perlu untuk memahami apa yang terkandung dalam setiap konsep ini. Inspirasi merujuk kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah pengarang Kitab Suci. Inerrancy merujuk kepada kepercayaan bahawa Kitab Suci bebas daripada kesilapan. Kemaksuman merujuk kepada kepercayaan bahawa Kitab Suci boleh dipercayai dan boleh dipercayai. Terdapat aliran pemikiran yang berbeza mengenai bagaimana konsep ini harus difahami berhubung dengan terjemahan. Sesetengah percaya bahawa terjemahan literal adalah perlu untuk mengekalkan inspirasi, ineransi, dan kemaksuman. Yang lain percaya bahawa pendekatan yang lebih dinamik atau berfungsi untuk terjemahan diperlukan untuk menyampaikan maksud Kitab Suci dengan tepat. Tidak kira pendekatan mana yang diambil, adalah penting untuk diingat bahawa inspirasi, ineransi, dan kemaksuman adalah semua komponen penting dalam pendekatan hermeneutikal yang mantap. Proses penterjemahan memberi kesan kepada konsep ini dalam pelbagai cara, tetapi akhirnya terpulang kepada setiap penterjemah individu untuk memastikan bahawa konsep ini ditegakkan dalam kerja mereka.

Jawab

Soalan ini memperkatakan tiga isu yang sangat penting: inspirasi, pemeliharaan dan terjemahan.Doktrin inspirasi Alkitab mengajar bahawa kitab suci ditiupkan Tuhan; iaitu, Tuhan secara peribadi mengawasi proses penulisan, membimbing pengarang manusia supaya mesej-Nya yang lengkap direkodkan untuk kita. Alkitab benar-benar Firman Tuhan. Semasa proses penulisan, personaliti dan gaya penulisan setiap pengarang dibenarkan ekspresi; walau bagaimanapun, Tuhan mengarahkan para penulisnya sehingga 66 buku yang mereka hasilkan adalah bebas daripada kesilapan dan betul-betul seperti yang Tuhan mahu kita miliki. Lihat 2 Timotius 3:16 dan 2 Petrus 1:21.Sudah tentu, apabila kita bercakap tentang inspirasi, kita hanya merujuk kepada proses di mana dokumen asal disusun. Selepas itu, doktrin pemeliharaan Bible mengambil alih. Jika Tuhan berusaha keras untuk memberikan Firman-Nya kepada kita, pasti Dia juga akan mengambil langkah-langkah untuk memelihara Firman itu tidak berubah. Apa yang kita lihat dalam sejarah ialah Tuhan melakukan perkara itu.

Kitab-kitab Ibrani Perjanjian Lama telah disalin dengan susah payah oleh ahli-ahli Taurat Yahudi. Kumpulan seperti Soferim, Zugot, Tannaim, dan Masoretes mempunyai rasa hormat yang mendalam terhadap teks yang mereka salin. Penghormatan mereka ditambah dengan peraturan ketat yang mengawal kerja mereka: jenis kertas yang digunakan, saiz lajur, jenis dakwat, dan jarak perkataan semuanya ditetapkan. Menulis apa-apa daripada ingatan adalah dilarang secara nyata, dan baris, perkataan, dan juga huruf individu dikira secara berkaedah sebagai cara menyemak semula ketepatan. Hasil daripada semua ini adalah bahawa kata-kata yang ditulis oleh pena Yesaya masih tersedia hari ini. Penemuan skrol Laut Mati dengan jelas mengesahkan ketepatan teks Ibrani.Perkara yang sama berlaku untuk teks Yunani Perjanjian Baru. Beribu-ribu teks Yunani, beberapa sejak hampir 117 A.D., tersedia. Sedikit variasi di antara teks-teks itu—tidak satu pun daripadanya mempengaruhi satu perkara iman—mudah didamaikan. Para sarjana telah membuat kesimpulan bahawa Perjanjian Baru yang kita ada pada masa ini hampir tidak berubah daripada tulisan asal. Sarjana tekstual Sir Frederic Kenyon berkata tentang Alkitab, Secara praktikal pasti bahawa bacaan sebenar setiap petikan yang meragukan dipelihara. . . . Ini tidak boleh dikatakan tentang buku kuno lain di dunia.

Ini membawa kita kepada terjemahan Alkitab. Terjemahan adalah proses tafsiran, sedikit sebanyak. Apabila menterjemah dari satu bahasa ke bahasa lain, pilihan mesti dibuat. Sekiranya ia menjadi perkataan yang lebih tepat, walaupun makna perkataan itu tidak jelas kepada pembaca moden? Atau adakah ia harus menjadi pemikiran yang sepadan, dengan mengorbankan bacaan yang lebih literal?

Sebagai contoh, dalam Kolose 3:12, Paulus berkata bahawa kita harus memakai hati yang penuh belas kasihan (KJV). Perkataan Yunani untuk usus, yang secara harfiah adalah usus, berasal dari kata dasar yang bermaksud limpa. Penterjemah KJV memilih terjemahan literal perkataan itu. Penterjemah NASB memilih hati yang penuh belas kasihan—hati adalah apa yang difikirkan oleh pembaca hari ini sebagai pusat emosi. The Amplified Bible menyatakannya sebagai belas kasihan dan belas kasihan yang lembut. NIV hanya meletakkan belas kasihan.

Jadi, KJV adalah yang paling literal dalam contoh di atas, tetapi terjemahan-terjemahan lain pastinya memberi keadilan kepada ayat tersebut. Maksud teras perintah itu ialah mempunyai perasaan belas kasihan.

Kebanyakan terjemahan Bible dibuat oleh jawatankuasa. Ini membantu untuk menjamin bahawa tiada prasangka atau teologi individu akan menjejaskan keputusan pemilihan perkataan, dsb. Sudah tentu, jawatankuasa itu sendiri mungkin mempunyai agenda atau berat sebelah tertentu (seperti yang menghasilkan salah terjemahan neutral jantina semasa). Tetapi masih terdapat banyak biasiswa yang baik sedang dilakukan, dan banyak terjemahan yang baik tersedia.

Mempunyai terjemahan Bible yang baik dan jujur ​​adalah penting. Pasukan penterjemah yang baik akan membuat kerja rumah mereka dan akan membiarkan Bible bercakap untuk dirinya sendiri.

Sebagai peraturan umum, terjemahan yang lebih literal, seperti KJV, NKJV, ASB dan NASB, mempunyai kerja tafsiran yang kurang. Terjemahan yang lebih bebas, seperti NIV, NLT, dan CEV, dengan keperluan melakukan lebih banyak tafsiran teks, tetapi secara umumnya lebih mudah dibaca. Kemudian terdapat parafrasa, seperti The Message dan The Living Bible, yang sebenarnya bukan terjemahan sama sekali tetapi penceritaan semula Alkitab oleh seseorang.

Jadi, dengan semua itu, adakah terjemahan Alkitab diilhamkan dan tidak salah? Jawapannya tidak, mereka tidak. Tuhan tidak pernah mengulurkan janji ilham kepada terjemahan Firman-Nya. Walaupun banyak terjemahan yang ada pada hari ini berkualiti tinggi, ia tidak diilhamkan oleh Tuhan, dan tidak sempurna. Adakah ini bermakna kita tidak boleh mempercayai terjemahan? Sekali lagi, jawapannya adalah tidak. Melalui kajian yang teliti terhadap Kitab Suci, dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat memahami, mentafsir, dan menerapkan Kitab Suci dengan betul. Sekali lagi, disebabkan usaha setia penterjemah Kristian yang berdedikasi (dan sudah tentu pengawasan Roh Kudus), terjemahan yang tersedia hari ini adalah hebat dan boleh dipercayai. Hakikat bahawa kita tidak boleh mengaitkan inerrancy kepada terjemahan seharusnya mendorong kita ke arah kajian yang lebih dekat, dan menjauhi pengabdian buta terhadap mana-mana terjemahan tertentu.Top