Kategori: Roh Kudus

Apakah penghujatan terhadap Roh Kudus?

Apakah penghujatan terhadap Roh Kudus? Bolehkah penghujatan terhadap Roh Kudus berlaku hari ini?

Baca Lebih Lanjut

Adakah pemberhentian itu alkitabiah? Apakah yang dimaksudkan dengan berhenti?

Adakah pemberhentian itu alkitabiah? Apa itu cessationist / cessationalist? Adakah karunia mukjizat Roh berhenti dengan selesainya Kanun Kitab Suci?

Baca Lebih Lanjut

Apakah gerakan Karismatik?

Apakah gerakan Karismatik? Apakah asal usul pergerakan Karismatik? Adakah gerakan Karismatik itu alkitabiah?

Baca Lebih Lanjut

Apakah kesinambungan?

Apakah kesinambungan? Apa itu continuationist? Adakah karunia mukjizat Roh berhenti atau berterusan?

Baca Lebih Lanjut

Apakah perbezaan antara bakat dan karunia rohani?

Apakah perbezaan antara bakat dan karunia rohani? Bagaimanakah saya boleh mengetahui bakat semula jadi dan karunia rohani saya?

Baca Lebih Lanjut

Adakah Roh Kudus Tuhan?

Adakah Roh Kudus Tuhan? Adakah Bible mengajar bahawa Roh Kudus adalah Tuhan? Adakah Roh Kudus sama Tuhan dengan Bapa dan Anak?

Baca Lebih Lanjut

Apakah Pergerakan Hujan Akhir?

Apakah Pergerakan Hujan Akhir? Adakah akan ada curahan karunia rohani yang ajaib ketika akhir zaman semakin dekat?

Baca Lebih Lanjut

Bolehkah anda kehilangan Roh Kudus?

Bolehkah anda kehilangan Roh Kudus? Adakah terdapat apa-apa yang boleh kita lakukan yang akan menyebabkan kita kehilangan Roh Kudus?

Baca Lebih Lanjut

Adakah orang percaya sepatutnya dapat merasakan Roh Kudus?

Adakah orang percaya sepatutnya dapat merasakan Roh Kudus? Adakah kehadiran Roh Kudus sesuatu yang boleh dirasai oleh orang percaya?

Baca Lebih Lanjut

Apakah perbezaan antara kehadiran nyata Roh Kudus dan kehadiran Tuhan di mana-mana?

Apakah perbezaan antara kehadiran nyata Roh Kudus dan kehadiran Tuhan di mana-mana? Apakah maksud kehadiran nyata?

Baca Lebih Lanjut

Apakah maksud perkataan Ibrani ruach?

Apakah maksud perkataan Ibrani ruach? Dalam Perjanjian Lama, adakah ruach merujuk kepada Roh Kudus?

Baca Lebih Lanjut

Adakah karunia Roh yang ajaib untuk hari ini?

Adakah karunia Roh yang ajaib untuk hari ini? Adakah Roh masih memberikan karunia bahasa roh, nubuat, mukjizat, dan penyembuhan hari ini?

Baca Lebih Lanjut

Apakah nama dan gelaran Roh Kudus?

Apakah nama dan gelaran Roh Kudus? Apakah nama dan gelaran Roh Kudus mendedahkan tentang siapa Dia dan apa yang Dia lakukan?

Baca Lebih Lanjut

Apakah klausa filioque / kontroversi filioque?

Apakah klausa filioque / kontroversi filioque? Adakah Roh Kudus berasal daripada Tuhan Bapa sahaja, atau daripada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak?

Baca Lebih Lanjut

Apakah pencurahan Roh Kudus?

Apakah pencurahan Roh Kudus? Bilakah pencurahan Roh Kudus berlaku? Bilakah pencurahan Roh Kudus pertama kali dinubuatkan?

Baca Lebih Lanjut

Apakah yang dimaksudkan bahawa Roh Kudus adalah Paraclete kita?

Apakah yang dimaksudkan bahawa Roh Kudus adalah Paraclete kita? Dalam pengertian apakah Roh Kudus adalah penolong dan penasihat kita?

Baca Lebih Lanjut

Apakah Pneumatology?

Apakah Pneumatology? Apakah Pribadi dan Pekerjaan Roh Kudus? Apakah yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang teologi Roh Kudus?

Baca Lebih Lanjut

Apakah kuasa Roh Kudus?

Apakah kuasa Roh Kudus? Bagaimanakah seorang yang percaya kepada Kristus boleh mendapat akses kepada kuasa Roh Kudus?

Baca Lebih Lanjut

Apa itu berdoa dalam bahasa roh?

Apa itu berdoa dalam bahasa roh? Adakah berdoa dalam bahasa roh adalah bahasa doa antara orang yang beriman dan Tuhan? Adakah karunia lidah untuk membina diri?

Baca Lebih Lanjut

Bila/Bagaimana kita menerima Roh Kudus?

Bila/Bagaimana kita menerima Roh Kudus? Adakah kita menerima Roh Kudus pada saat kita diselamatkan, atau kemudian dalam kehidupan Kristian?

Baca Lebih Lanjut
Top